3/10 affärsresenärer värderar lojalitetspoäng på hotell högre än säkerheten

Tre av tio affärsresenärer globalt sett föredrar gladeligen hotellens lojalitetspoäng och bonusprogram istället för säkerhetsaspekten när de bokar hotell. Detta enligt en undersökning som gjorts av Carlson Wagonlit Travel, det globala travel management bolaget. Resenärer i Nordamerika är mest benägna att göra så (39%), därefter Européerna (34%) samt resenärer från Asia Pacific (28%).

I Europa, tillfrågades affärsresenärer från Sverige, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien. Över hälften av de svenska affärsresenärerna (51 %) var villiga att välja hotellens lojalitets och bonusprogram istället för att prioritera säkerheten. Det här beror med största sannolikhet på att 16% av svenskarna inte oroar sig alls över säkerhetsaspekten när de bor på hotell. Endast tyskarna (18%) var ännu mindre bekymrade över säkerheten när de bor på hotell.

“Tydligen är resenärerna väldigt fokuserade på sina lojalitetetspoäng – de är beredda att gå ganska långt för att få dessa förmåner” säger David Falter, President, RoomIt by CWT. “Ett sätt att möta denna utmaning – i brist på andra alternativ – är att låta resenärerna samla sina poäng så länge det bokar inom företagets resepolicy.”

Vad får affärsresenärerna att känna sig oroliga på hotell?

Nästan en av tre (30%) affärsresenärer från Asia Pacific uttryckte oro gällande säkerheten på hotel, i motsats till 27% från Nordamerika. Europeiska affärsresenärer säger att de är mest oroliga för möjliga inkräktare (46%), en terror attatck (35%), eller andra hotellgäster som stör eller lever runt (34%).

Två av fem globala resenärer säger att de oroar sig för att de anställda på hotellet oavsiktligt ger ut deras rumsnyckel eller information till en okänd (41%) – en oro som delas av 29% av européerna. En tredjedel av européerna säger att en brand (30%) och en terrorattack (35%) är vad som oroar dem mest.

Vilka försiktighetsåtgärder vidtar resenärer för att slippa oroa sig på hotell?

Som förväntat säger den stora massan av resenärer (75%) att en av åtgärderna de vidtar för att vara säker på hotellet är att hålla dörren låst hela tiden. .

“De flesta dörrar till hotellrum låser sig automatiskt men det finns en mängd lösningar på marknaden som kan öka säkerheten ytterligare” säger Falter. “Objekt så som dörrkilar, portabla dörrlås och dörrlarm för resebruk kan hjälpa resenärer att säkra sitt rum ytterligare.”

Mer än en tredjedel av resenärerna som deltog i undersökningen (37%) säger att de tar ur nyckeln ur nyckelhållaren så att andra inte kan länka nyckeln till rummet. Resenärer från Nordamerika (42%) är mer benägna att göra så än resenärer från andra regioner, t ex för endast 29% av européerna på liknande sätt.

En annan åtgärd är att hänga skylten med “stör ej” på dörren när de lämnar rummet – så gör 30% av resenärerna globalt, 35% i Asia Pacific och 23% i Europa.

Resenärer tror även att beroende på vilket våningsplan de bor på kan påverka deras säkerhet på hotellet. Nästan en fjärdedel av de tillfrågade (25%) säger att de ber om ett rum högre upp om det är möjligt, medan 15% väljer ett lägre våningsplan. Runt en av fem resenärer (21%) säger att de undviker att bo på bottenplan.

“Säkerhetsexperter hänvisar oftast att bo mellan tredje och sjätte våningen, där det blir svårt för en inkräktare att bryta sig in, men det är fortfarande tillgängligt för branstegar om det skulle utbryta en brand,” lägger Falter till.

Om undersökningen

CWT Safety & Security undersökningen var gjord av Carlson Wagonlit Travel och genomförd av Artemis Strategy Group mellan den 29:e januari och 9:e februari 2018. I undersökningen deltog fler än 2.000 affärsresenärer från Americas (Brasilien, Kanada, Chile, Mexico och USA), Europa (Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Sverige och Storbritannien) och APAC (Australien, Kina, Indien, Japan, Singapore och Sydkorea). För att deltaga i undersökningen ville man att affärsresenärerna skulle ha gjort minst fyra affärsresor under de senaste 12 månaderna.

Avainsanat: , , , , ,