CWT Travel Consolidator tillhandahåller full synlighet på reseutgifterna

Carlson Wagonlit Travel har lanserat CWT Travel Consolidator, ett analysverktyg som samlar in varje del av ett företags resande och kostnaderna för detta. Den hjälper även travel managers att fatta de rätta besluten samt göra resebesparingar för kunderna.

“Att samla ihop, matcha och förena resor med kostnader är ofta en utmanande uppgift och det är ofta svårt att få en helhetsbild av den totala kostnaden för en resa”, säger Christophe Renard, Vice President, CWT Solutions Group. “CWT Travel Consolidator ger dig en överblick – och kan ge besparingar på upp till 7% på resekostnaderna.

Den webbaserade plattformen kombinerar flyg, hotell och marktransportbokningar som är gjorda via en TMC med kreditkort, övriga kostnader samt HR data. Det här visar affärsresornas dolda kostnader och . off-channel spend möjliggör för travel managers att identifiera missade besparingsmöjligheter, förbättra överenskommelser och öka organisationens förhandlingsstyrka gentemot leverantörer.

CWT Travel Consolidator’s data algoritmer konsoliderar, standardiserar och samlar ihop data, vilket sparar travel managers tid och besvär för att hitta felaktigheter. Att ha all sin data på en enda plattform, med konfigurerade instrument och rapporteringsmöjligheter, betyder att företagens reseprogram kan hanteras mer effektivt med alla kreditkort, resekostnader intergrerade på ett och samma ställe.

Integrerad data tillhandahåller värdefull information gällande utgifter även gjorda utanför officiella kanaler så som flyg och hotel bokade på personliga kort samt småutgifter för t ex seating på flyg, måltider, tvätt samt oförutsedda utgifter. CWT Travel Consolidator inte bara avslöjar dessa kostnader men knyter även ihop dem med resor och resenärer som dragit på sig dem. Kostnaderna kan sedan skäras ned, rapporteras och analyseras per resa, kostnadscentrum, organisationsstruktur, rutter, online versus offlinekanaler samt  leverantörer. Det gör datan mycket mer hanterbar, ger insikter och säkerställer att resepolicys är anpassade till ändamålet, även när omständigheterna förändras.

En CWT-sponsrad enkät genomförd av the GBTA Foundation visade att 64% av alla travel managers känner att de inte har tillräckligt med underlag för att kalkylera den totala resekostnaden. Nästan tre fjärdedelar (73%) kämpar med att förena olikheter i rapporteringen på grund av dataformateringar, medan 58% säger att de spenderar alldeles för mycket tid på att samla ihop och rensa data.

För att travel managers ska få ut det mesta av verktyget så har CWT ett team på 160 travel sourcing och optimerings konsulter som kan hjälpa kunder att förstå sin data och hur de ska kunna få ut det mesta av sina reseprogram.

Avainsanat: , ,