Vilka är de två största smärtpunkterna då det gäller affärsresandet?

En av B2B4E-reseadminstrationsplattformen CWT beställd oavhängig enkät har visat att de två största orsakerna till oro för dem som ofta gör affärsresor runtom i världen är de att hemmalivet försämras och det att man sätter press på sina kolleger.

Då det gäller deras personliga liv tror 22 % att affärsreseåliggandena eroderar kvaliteten på deras relationer och hemmaliv. Samtidigt är 21 % aningen bekymrade över av att deras familjer tror att de föredrar att göra resor framom sina dagliga åligganden i hemmet.

På den professionella sidan har 22 % skuldkänslor för att deras kolleger bär bördan av deras jobb medan de är bortresta. 21 % stressar över att de spenderar för mycket tid med kolleger och kunder och 14 % är bekymrade över svårigheten att hålla kontakt med folk i sitt huvudkontor.

“Även om samma undersökning avslöjar att affärsresenärerna tycker att det positiva överträffar det negativa på jobbet (92 %) och hemma (82 %) då man gör affärsresor, ska företagen uppmärksamma bekymren affärsresenärerna har och hjälpa dem att hantera dem öppet,” sade Catherine Maguire-Vielle, CWT:s EVP and Chief Human Resources Officer. ”Relationer utgör en fundamental del av en mänskas välmående och företagen har en skyldighet att säkra det att medarbetarnas resor inte riskerar dem där hemma eller på kontoret.”

Då man betraktar de regionala skiljaktigheterna bland ofta resande är amerikanerna i snitt de med de största bekymren då man jämför dem med kollegerna i Europa och Asia Pacific-regionen. 

26 % tror att deras relationer hemma och utanför hemmet lider jämfört med 23 % av resenärerna i Europa och Asia Pacific. 23 % påstår att det att man tillbringar för mycket tid med kolleger och kunder på resor kan vara stressigt medan samma procentuella andel av européerna och 19 % Asia Pacific-resenärerna känner av denna stress. 22 % bekymrar sig över att deras familjer tror att de tycker mer om att resa än att ta hand om sina dagliga åligganden i hemmet. De motsvarande procentuella andelarna bland européerna är 17 % och 23 % bland de resande från Asia Pacific.

Trots det är amerikanerna mindre bekymrade över svårigheten att hålla kontakt med mänskorna i huvudkontoret (13 % vs 14 % av de europeiska och Asia Pacific-resenärerna) och över att kollegerna får sköta om det som inte blir gjort medan man reser (25 % av Asia Pacific-resenärerna vs 24 % av européerna).

Generationsskillnader

De stora åldersklasserna i Asia Pacific och Europa påstår mer sannolikt att hemmet och de personliga relationerna lider då man reser. I Amerika är det emellertid de s.k. Gen X-resenärerna som kommer först i denna fråga.

Gen X-resenärerna är också de som är mest bekymrade över att kollegerna får göra deras jobb. De fick de högsta procentandelarna i alla tre regioner.

Millennialerna fick högre procentuella andelarna än de två andra generationerna i varje region då det var fråga om att vara bekymrad över att deras familjer tror att de tycker om att göra arbetsresor framom det dagliga livet och åliggandena i hemmet och också då det gällde svårigheten att hålla kontakt med kollegerna i huvudkontoret.

Då det gäller stressen som föranleds av att man använder för mycket tid med sina medarbetare eller kunder på resor, så finns det variationer mellan generationerna i varje region. I Asia Pacific kommer millennialerna först, i Amerika igen de stora årsklasserna. I Europa ligger Gen X och de stora årsklasserna på samma nivå.

Avainsanat: , , ,