Ny undersökning identifierar inkonsekvens i målsättningen och policyn för reseprogram och beteendet hos resenärer

Nästan 70 procent av travel managers säger att efterlevandet av företagets resepolicy är en av de mest utmanande aspekterna i deras arbete – detta enligt en ny undersökning av Global Business Travel Association (GBTA) i samarbete med CWT:s RoomIt. Samtidigt som det händer att resenärerna bokar tjänster som inte ingår i den rekommenderade policyn, visar det sig också att det finns ett stort informationsgap då det gäller resenärernas kännedom om företagets policy.

“Det kan vara svårt att nå målen för reseprogrammen, då de som köper upp resetjänster och affärsresenärerna inte är på samma karta”, sade Jessica Collison, direktör för forskning hos GBTA. ”Undersökningen identifierar var inkonsekvensen mellan hotellpolicyn och resenärsbeteendet finns och ger dem som gör inköp områden att fokusera på för att nå mera inbesparingar utan att behöva göra kompromisser då det gäller resenärernas belåtenhet. En fortsatt kommunikation i avsikt att hålla resenärerna informerade om policyn kan bära långt då det gäller att nå programmets målsättningar.”

“Affärsresenärerna vill finna det rätta rummet på den rätta platsen med de rätta tjänsterna – och hålla sig till reglerna som slagits fast i hotellprogrammet”, sade David Falter, President of RoomIt by CWT. ”Sist och slutligen så har såväl travel managern som också resenären likadana mål då det gäller att spara pengar. Reseinköparna kan göra detta genom att erbjuda resenärerna ett större urval och därmed öka efterlevnaden.”

Standarden och tjänsterna på hotellen
Förteckningen över målen för reseprogrammen 2019 som reseinköparna uppger toppas av lägre kostnader för programmen, ökat efterlevande av policyn och kundbelåtenhet. Reseinköparna förhandlar i allmänhet med ett större antal leverantörer för att kunna erbjuda sina resenärer de bästa möjliga priserna. Samtidigt som en stor majoritet (78 procent) av affärsresenärerna säger att de är nöjda med de erbjudna prisgränserna för hotellbokningar så säger två tredjedelar (66 procent) igen att de kan önska sig högre prismöjligheter för att kunna bo på önskade hotell som bättre motsvarar deras behov.

Enligt undersökningen är det sannolikare att resenärer från USA bokar lyxigare hotell, eventuellt utanför den definierade policyn. Endast 7 procent av de europeiska inköparna säger att de tillåter lyxhotell i sina hotellprogram. Den motsvarande siffran i USA är 16 procent. I snitt bokar endast 8 procent av UK-resenärerna och 7 procent av de franska resenärerna lyxhotell medan 30 procent av USA-resenärerna gör det. Trenden där resenärerna från USA bokar hotell utanför resepolicyn kan eventuellt relateras till ett högre missnöje med de definierande prisgränserna.

Resenärerna vill utnyttja tjänster som inte alltid omfattas i deras resepolicy. Det här lämnar rum för ökad belåtenhet. Mer en tre fjärdedelar av affärsresenärerna kunde föredra att boka paketpriser som omfattar många tjänster trots att priset är aningen högre. Emellertid är det synnerligen få (11 procent) av reseprogrammen som alltid tillåter paketpriser. Resenärerna bokar ofta paketpriser i tron att detta slutligen kontribuerar till inbesparingsmålet – vilket inte alltid kanske är fallet.

Då resenärerna tillfrågades vilka tjänster de skulle köpa för sina affärsresor om det inte fanns några som helst begränsningar i företagets policy, nämnde de flera olika, bl.a. premium WiFi, gympass och matleveranstjänster.

Lojalitetspoängens roll i bokningar och belåtenhet
Resenärens missbelåtenhet kan ökas av att man inte tjänar in stamkundspoäng. Nästan tre fjärdedelar (71 procent) av resenärerna tror att då de använder sin tid till resor, borde de också ha en möjlighet till att tjäna in stamkundspoäng och mer än hälften (51 procent) kunde tänka sig risken att få skrapor för bokningar utanför resepolicyn ifall det innebar att de kunde boka hotell där de kunde tjäna in stamkundspoäng.

Lojaliteten har en märkbart större roll i USA då 25 procent av affärsresenärerna där säger att möjligheten att tjäna in lojalitetspoäng är en avgörande faktor då det gäller att välja var man bokar och mer än hälften (52 procent) säger att de aldrig kunde tänka sig att boka ett hotell där de inte tjänar in stamkundspoäng. De motsvarande siffrorna i Frankrike är 37 % och 31 procent i UK.

Metodiken
En online-undersökning bland 265 inköpare i USA (131) och Europa (134) gjordes mellan 19 september och 12 oktober 2018. De undersökta länderna i Europa omfattade UK, Tyskland, Danmark, Norge, Sverige, Frankrike, Nederländerna och Finland. Därtill genomfördes en undersökning bland 750 affärsresenärer i USA (247), UK (254) och Frankrike (249) genom att använda en online-panel. Den här undersökningen gjordes mellan 5 oktober och 15 oktober 2018, där de som svarade godkändes om de var (1) anställda på hel- eller halvtid och (2) hade gjort mer än en affärsresa under det gångna året.

Mer om RoomIt by CWT här.

Avainsanat: , , ,