Hur ni lyckas med ert hotellprogram

Det stora danska försäkringsbolaget Tryg optimerar sitt hotellprogram med stor framgång, och det sker med hjälp av CWT.  

För ett år sedan, i maj 2017, påbörjade CWT ett projekt med det danska försäkringsbolaget, Tryg. Målet var att optimera deras hotellprogram – och på så sätt säkerställa övergripande avtalsefterlevnad, såväl som ekonomiska besparingar.

Efterlevnad och kommunikation

Med stor support från CWT’s danska online team, lyckades man skräddarsy CWT’s online verktyg med optimala inställningar, och för att säkerställa att företagets resepolicy efterlevdes introducerade man även autogenererade mailutskick via CWT program Messenger till resenärer som bokade utanför företagets resepolicy. Målet var att guida resenärerna och att öka andelen förbokningar som gjordes en längre tid innan avresan; och för att öka andelen bokningar som gjordes via online verktyget fick företagets inköpschef support gällande intern kommunikation till resenärerna.

Tine Fodor, Tryg

Inköparen på Tryg, Tine Fodor, säger: “Vi lanserade vår nya resepolicy som fokuserade på att öka andelen förbokade resor från 14 till 21 dagar innan avresan, att hotell- och flygavtal efterlevdes, samt vikten av att boka online. Vår interna kommunikationsavdelning introducerade policyn med en stor artikel på intranätet som förklarade betydelsen av att boka på de specialavtal vi har med hotell, flygbolag och resebyråer. I tillägg till detta använde vi CWT Program Messenger som en uppföljning och vi lanserade vår interna resesite på nytt. Vi hade även en Yammer grupp där vi delade reseinformation”.

Det underliggande målet med hotellprogrammet, är enligt Tine: “I första hand att bibehålla och öka Trygs’ förhandlingsstyrka genom att konsolidera boendet till en specifik hotellkedja. För det andra vill vi säkerställa resenärernas säkerhet genom att veta var våra resenärer befinner sig om en nödsituation skulle uppstå”.

Frågetecken och implementering

Men även om allting planerades och genomfördes enligt plan, var ett av Trygs’ stora frågetecken vad gällde det nya hotellprogrammet, risken för hotell läckage om resenärerna skulle börja boka utanför reseprogrammet.

Med en online adoption rate på Tryg med över 90% har resultatet av det nya hotellprogrammet visat sig väldigt snabbt och feedbacken från resenärerna har varit mycket positiv, “framförallt Program Messenger”, säger Tine, “resenärerna tar det på fullaste allvar”. Lyckligtvis blev läckage problemet ett minne blott.

Resultat

Jämför man åren 2016 och 2017, så gick bokningarna upp med 18 %, rumsnätter med 26% och snittpriset på rumsnätterna hade minskat med 3%. Jämför man Q1 2017 precis före implementeringen, med Q1 2018 när man antog att de nya vanorna hade satt sig, var resultatet lika bra: hotellbokningar hade ökat med 15%, rumsnätter ökat med ett rejält skutt på 36% och snittpriset låg på stabila 3%.

Resultatet är utomordentligt bra och Tine pekar på fördelarna och lärdomarna av projektet, “återkommande kommunikation och uppföljning är grundläggande för att hålla farten uppe och för att säkerställa besparingar”.

Mycket tillfredsställande

Allt som allt, inköparen på Tryg är mycket nöjd med det nya hotellprogrammet, och tillfredsställelsen var ännu större när hon såg en förhandsvisning av hotellbokningsfunktionerna på företagets kommande myCWT-resenärswebbplats.

Målet framöver, säger Tine: “Vi kommer fokusera på att säkerställa kontraktsöverensstämmelse med hotell, flygbolag och resebyråer och fortsätta den interna kommunikationen om resepolicyn”.

Text: Charlotte Korsager

Avainsanat: , ,