Efterfrågan på möten och events kommer att öka med 5 – 10 % år 2019

Efterfrågan på möten och events ökar med 5 till 10 % under år 2019 och snittstorleken på möten stiger i så gott som alla regioner enligt den 26 september av CWT Meetings & Events publicerade 2019 Meetings & Events Future Trends-rapporten. CWT Meetings & Events är en division inom det globala reseadministrationsföretaget Carlson Wagonlit Travel (CWT).

“Den globala M&E-branschen kan se fram emot ett framgångsrikt år 2019”, sade Kurt Egert, President and CEO för Carlson Wagonlit Travel. ”Förutom den ökande globala efterfrågan, förväntar vi oss också att hotellpriserna världen runt stiger med 3,7 % och flygpriserna med 2,6 %.”

Förutom kostnadsprognoser och en sammanfattning av de regionala skillnaderna, rankar rapporten också de viktigaste M&E destinationerna i varje region och erbjuder ett sammandrag av branschens senaste trender.

En av nyckelfrågorna är det att man planerar i tid. Den bästa tidpunkten att boka möten och events för mindre grupper är 30+ dagar tidigare och för större grupper är den idealiska tidpunkten 75+ dagar. Utanför de här bokningsfristerna avstår köparna från 5 – 10 % i potentiella inbesparingar.

Strategic Meetings Management (SMM) kommer att ha dragkraft i regionerna utanför Nordamerika där konceptet är längre utvecklat. Data uppvisar att SMM kan minska tiden för anskaffningsprocessen med 22 % och ge i snitt 19 % i extra inbesparingar för loginätter.  “SMM är den springande punkten för kunderna genom att man då kan dirigera inköpen till leverantörer man prefererar och analysera efterfrågan för att kunna optimera den tid man behöver för att säkra de bästa platserna, hotellen och flygen – och spika fast de bästa priserna”, sade Cindy Fisher, Senior Vice President and Global Head, CWT M&E.

Teknologin spelar också en stor roll nästa år. Snabba innovationer hjälper att ta fram mer engagerande upplevelser och en mera målinriktad inlärningsprocess samtidigt som de möjliggör bättre analyser av data. Utvidgad realitet, virtuell realitet, artificiell intelligens, sociala media som ökar engagemanget, ad-hoc applikationer och mikrosajter är några av teknologierna som kommer att ge tillväxt inom hela M&E branschen.

Den nya teknologin erbjuder också smartare sätt att uppskatta ROI och ROE; data kan användas att kalibrera värdet av mötenas program och att boka grupptransporter medhjälp av appar och online-bokningsredskap.

De här plattformarna kan integreras i tillställningens registreringsprocess för att ge deltagarna tillgång till önskade flyg och hotell från ett enda ställe. Alldeles som vid normala affärsresor, hjälper hanterandet av online-bokningar till att reducera kunderna kostnader. En annan trend då det gäller grupptransporter är att man använder leverantörer som har en global räckvidd.

Deltagarens upplevelse

Vid sidan om en bättre teknologi kommer det att finnas en ökande efterfrågan på mindre ortodoxa utrymmen och aktiviteter, speciellt på de mera mogna incentivmarknaderna i USA och Europa. Leverantörer vill att upplevelsen är mer anslående. Hotellen investerar i sina mötes- och eventskapaciteter. Användningen av mindre vanliga utomhusutrymmen som hus i trädtoppar, tak och t.o.m. öar, tillsamman med vad man kallar ”festivalization” kommer att vara centrala trender 2019.

Innehållet kommer också det att genomgå en stor omvandling. Under 2019 kommer det att ske en ökad utveckling i nya format; man engagerar deltagarna i framtagandet av innehållet genom förfrågningar och genom att ha dem med i identifikationen av sakfrågor och val av talare. År 2019 är det mindre sannolikt att de väljs på basis av sin celebritetsstatus. TED Talks har inlett ett helt nytt sätt att presentera information som nu framhäver kunskap, businesskunnande och emotionell kontakt med deltagarna.

Regionala utsikter
Europa, Mellanöstern och Afrika: Branschens utsikter är fortsättningsvis positiva; den mogna europeiska marknaden eftertraktar ökat engagemang och mer kreativitet – tillställningar blir ett idealiskt tillfälle att visa face-to-face-konceptets kraft i en värld med fokus på digitalt.

Man antar att flygpriserna i västra Europa kommer att vara de snabbast stigande i hela världen; den estimerade ökningen är 4,8 % 2019. Bilden är emellertid helt annan i östra Europa där man förväntar sig att priserna går ner med 2,3 %. I Mellanöstern och Afrika har man en liknande nedgående trend om 2 %.

Alldeles som då det gäller flygpriserna förväntar man sig att, av alla regioner runtom i världen, kommer västra Europa att uppleva den största ökningen i hotellpriserna, 5,6 % nästa år. Östra Europa kommer att ha en nedgång om 1,9 % i hotellpriserna. Prognosen för Mellanöstern och Afrika är en nedgång om 1,5 %.

Nordamerika: regionens uppåtgående ekonomi stärker efterfrågan på möten. Marknaden kommer att ha en 14 procents tillväxt i gruppstorlekar år 2019. Speciellt teknologiföretag adapterar sig till efterfrågan på mera skräddarsydda, upplevelserika events genom att arrangera mindre tillställningar för grupper om 20 – 50 personer i flera olika städer med sex månaders intervaller.

Ökad reglering då det gäller transparens i den farmakologiska sektorn påverkar budgeterna. Den globala industrins cykliska natur innebär att vissa företag – i samband med lansering av nya produkter – investerar i sina M&E program, medan företagen vars patent utgår försöker spara in upp till 30 %.

CWT M&E estimerar att de genomsnittliga hotellpriserna går upp med 2,8 % år 2019. Det här kommer att öka kostnaderna för dem som upphandlar mötesarrangemang. Samtidigt som de stigande oljepriserna påverkar flygbolagens förtjänster kommer det också att förekomma en viss inflation i flygpriserna som förväntas stiga med 1,8 % 2019.

Latinamerika: i regionen har man upplevt en ökning om i snitt 26,7 % i gruppernas storlek. Den kommer emellertid att gå ner med 5 % 2019. Trots den ökande positiviteten förväntas regionens ekonomiska tillväxt att vara relativt långsam under det inkommande året. Hotellpriserna kommer att gå ner med 1,3 % 2019, medan flygpriserna sjunker med 2 %.

Recessionen i Brasilien, som är regionens största ekonomi, har lett till att stora globala hotellkedjor avstår från hotell och att lokala företag fortsätter deras verksamhet.

Tillväxten i Argentina förväntas minska 2019 som en följd av den argentinska pesons värdekollaps och landets IMF-lån på 50 miljarder USD.

Situationen i Columbia förväntas vara stabil 2019 med årlig ökning i efterfrågan på möten.

I Mexiko kommer det nya förhandlingsresultatet kring det nordamerikanska frihandelsavtalet (NAFTA) med USA och Kanada att inverka på landets ekonomi.

Peru och Chile har en fortsatt stabil efterfrågan på möten.

Asia Pacific: i regionen kommer man att ha en fortsatt stor tillväxt om 3 % 2019 i snittstorleken på möten och Kina uppvisar en konsistent expansion år efter år.

Vietnam, Myanmar och Filippinerna visar ökning då multinationella företag etablerar sig där; resor till och från länderna ökar på de här marknaderna under det inkommande året.

Man antar att Asia Pacific-regionen är en vägvisare för den globala tillväxten 2019. Vi estimerar att flygpriserna ökar med 3,2 % år 2019 och hotellpriserna med 5,1 %.

Med en så här stark tillväxt i hela regionen finns det en ökad villighet bland organisationerna att investera i möten och events.

CWT Meetings & Events
CWT Meetings & Events levererar varje år 38 500 innovativa, högklassiga projekt åt sina kunder. Vårt kreativa kunnande hjälper oss att erbjuda toppeninspirerande events och vår logistiska expertis garanterar professionella
M&E-tjänster, gruppresor och efterföljande av reglementen. Vi hanterar era strategiska mötesprogram med ett enda mål i sikte – att maximera er avkastning på investeringen.

CWT Meetings & Events är Carlson Wagonlit Travels division för möten och events.

21 september 2018 belönades CWT Meetings & Events med the Global Agency of the Year Award på 2018 C&IT Awards-tillställningen i London.

Följ CWT Meetings & Events på Twitter och LinkedIn.

Avainsanat: , , ,