Få mer värde av era reseutlägg genom att preferera medarbetarna

Arbetskraften förändras och nya anställda ansluter sig till den; de har olika behov då det gäller balansen mellan deras personliga liv och arbetsliv. Att verkligen förstå vilket värde era anställda medför och vad som är viktigast för dem är allt mer vitalt för er organisation. Då det gäller att hålla och attrahera de bästa talangerna placerar de smarta företagen sina medarbetares välfärd i centrum för sitt reseprogram.

Hur kan ni få ert reseprogram att kännas fungerande för era anställda och därigenom också för er business?

Olika mänskor, olika sätt – Er arbetskraft har varierande behov för sina affärsresor beroende på omständigheterna i deras privata liv. Det är inte fråga om att erbjuda lyxig service, i stället ska man förstå vad det är individerna verkligen uppskattar och att erbjuda dem relevanta alternativ.

Uppkopplad hela tiden – Den nya generationen av affärsresenärer är van vid att vara uppkopplad hela tiden, om de inte är det stiger deras stressnivå. Ett snabbt svar på förfrågningar är viktigt, säkra alltså att transportalternativen, loungerna och hotellrummen är utrustade med starka uppkopplingsfaciliteter.

Ge dem verktyg – Det att ni erbjuder era anställda moderna verktyg, typ en mobil app, gör det enkelt och t.o.m. njutbart att utföra en bokningsprocess. Om ni vill att era medarbetare håller sig till er resepolicy, ska verktygen och tjänsterna ni erbjuder vara lika eller bättre än de de använder i sitt vardagsliv.

Avainsanat: ,