Expandera din lösning för resekonto – över hela Europa

Eurocards företagskort svarar på varje företags unika behov och förenklar administrationen av resekostnaderna avsevärt. Ju större företaget är, desto större är möjligheterna att dra nytta av de lösningar som Eurocard har att erbjuda.

Ett företag med verksamhet i Norden – och fler länder runtom i Europa – kan förses med företagskort från Eurocard som täcker hela deras verksamhetsområde. Och samtidigt kan de dra full nytta av ett resekonto från Eurocard. Med ett resekonto kan även inköp från företagets dotterbolag, via CWT:s lokala byrå, administreras centralt.

Hittills har resekonto-lösningen från Eurocard endast varit tillgänglig för företag med verksamhet i Norden. Nu när Eurocard lanserar resekonto för företag med verksamhet över hela Europa, expanderar det populära konceptet till en ännu bredare region.

Resekontot från Eurocard fortsätter att utvecklas med avancerad effektivitet och funktionalitet – och nu med ännu större tillgänglighet.

Medan de anställda bokar sina resor via CWT:s byrå, hamnar alla resekostnader på en gemensam faktura – tack vare resekontot. Företaget tar då emot en faktura i slutet av månaden, som samlar alla resekostnader och dessutom ger en förlängd 50-dagars kredit.

Alla inköp på resekonton kan automatiskt levereras på daglig basis till företagets eget system för reseräkningar. Detta bidrar till att minska den manuella administrationen väsentligt.

Hanteringen av resekostnader blir mer effektiv och de administrativa uppgifterna som följer med dem förenklas. Dessutom tar företaget emot rapporter med data för alla resekostnader från Eurocard – till exempel en gång i kvartalet – presenterad efter önskemål i en sammanfattning – eller i detalj.

Avainsanat: ,