Den Digitala Utvecklingen

Carlson Wagonlit Travels senaste undersökning CWT Connected Traveler Study visar, att affärsresenärerna idag känner sig mer produktiva på sina resor än tidigare. Detta hänger ihop med att resenärer har med sig allt fler digitala enheter på resan. Undersökningen är gjord bland 1.900 affärsresenärer. Resenärerna tar med i genomsnitt fyra olika mobila enheter (smartphone, surfplatta, lap-top, etc.), när de är ute och reser. Mobiltelefonen är den enhet de flesta inte klarar sig utan. 80 % av de tillfrågade resenärerna är beroende av sin telefon för att kunna utföra sitt arbete.

 

Globala resultat

Många resenärer (88 %) menar att nutidens teknologi gör det enklare att resa än tidigare. Ett resultat av detta är att en stor andel av de resande (78 %) gärna kan tänka sig att resa i jobbet, och nästan samma antal resenärer anser att affärsresorna ger inspiration till vardagen (72 %). Nutidens resenärer har stor kunskap och erfarenhet av att planera och boka resor. Fler än hälften av de tillfrågade stödjer sig på tidigare erfarenheter när de bokar sina resor, därutöver använder de sig av hotellens hemsidor (54 %) och flygbolagens hemsidor (50 %). Resenärerna använder även flyg- och hotell appar (45 %), appar med kortfunktion har även hög prioritet hos resenärerna (41 %).

”Affärsresenärena har idag möjlighet att vara mycket mer produktiva än för blott fem år sedan, tack vare den digitala utvecklingen ”säger Simon Nowroz, Chief Marketing Officer, Carlson Wagonlit Travel.” Tänk exempelvis på de framsteg vi har upplevt, sedan resenärerna hade en massa dötid under resan mellan flyg, taxi och hotell. Nu kan de arbeta ombord på flyget, i taxin eller i hotellets lounge. Med den kontinuerliga utvecklingen av surfplattor och appar har resenärerna god kontakt med sin omvärld och kan utföra sitt arbete som de brukar var helst de befinner sig.

Enligt studien blir arbetsrelaterade relationer och produktivitet styrkta av affärsresorna.  Nästan nio av tio resenärer (86 %) säger, att affärsresorna har hjälpt dem att få ny kunskap och nya insikter. Hela 80 % av de tillfrågade säger att resorna förbättrade deras produktivitet. I tillägg till det så säger sig fler än nio av tio (93%) att det positiva med att resa i jobbet överväger det negativa när det handlar om att bygga upp och bevara jobbrelationer.

 

Affärsresenärer är särskilt oroade över två saker

Två tredjedelar (67 %) av resenärerna menar att det är tryggare på resan idag. Dock är nästan hälften (46 %) av dem bekymmrade för sin säkerhet. Det har medfört, att flera resenärer (68 %) ”någon gång eller alltid” köper en reseförsäkring. De som reser i jobbet har dessutom svårt att hålla i sina rutiner och motionera tillfredställande under resan. Fler än hälften av resenärerna (54 %) säger, att deras träningsvanor avbryts när de reser.Male traveler using mobile - CWT Solutions Group

Undersökningen ger också en inblick i resenärernas val av kommunikationskanaler. De använder olika kommunikationskanaler till att kontakta exemplevis kollegor eller familj/vänner. När de kontaktar familj och vänner så ringer de (44 %), Skypar (24 %) eller skickar ett SMS (17 %) Ska de däremot kontakta kollegor, så skickar de e-mail (44 %), ringer (24 %) eller skickar ett SMS (14 %).

 

Regionala skillnader

Det finns vissa olikheter när man tittar på Americas, EMEA och APAC. Resenärer från APAC vill ha mer kontroll över sina ansvarsområden under resan (84 %) än resenärer från exemplevis Americas (76 %) och EMEA (73 %). Resenärer från APAC (53 %) avviker också på så sätt att de är benägna att säga att resan tar tid från jobbet hemma på kontoret och att kollegorna då får ansvaret att lösa de extra uppgifterna som uppkommer när de är bortresta.

När det kommer till privatlivet, har en fjärdedel av resenärerna från Americas kännt att resan har påverkat relationen till make/maka eller till sin käraste (27 %), det är en större procentdel än hos resenärerna från EMEA och APAC ( 22 %). Det är därför troligt att fler resenärer från Americas anser att det är svårt att hålla kontakten med familjen (50 %) än resenärer från APAC (31 %) och EMEA (27 %).  Resenärer från APAC missar ofta viktiga händelser – mer än hälften (51 %) har tackat nej til sociala arrangemang under de senaste 12 månaderna – jämfört med resenärer från EMEA (44 %) och Americas (42 %).

”Det finns många anledningar till varför en affärsresa antingen blir en framgång eller ett misslyckande för resenären” säger Chris Bowen, Managing Director EMEA, Carlson Wagonlit Travel. Han fortsätter, ”ju enklare vi kan göra det för resenären före, under och efter resan, desto mer hjälper vi honom eller henne att få en trevlig upplevelse.”

 

Om studien

CWT Connected Traveler Study är utgiven av Carlson Wagonlit Travel och genomförd av  Artemis Strategy Group under perioden 30 mars till 24 april 2017. Undersökningens underlag är inhämtat från fler än 1.900 affärsresenärer i åldern 25-65 år från Americas (Brasilien, Kanada, Chile, Mexico och USA), EMEA (Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien, Sverige och UK) och APAC (Australien, Kina, Indien, Japan och Singapore).

 

Om Carlson Wagonlit Travel

Både privata och offentliga företag är beroende av att kunna få människor att mötas. Genom att kombinera den senaste tekniken med vår erfarenhet av affärsresor säkerställer vi de bästa förbindelserna och erfarenheterna för kunden. Varje dag har vi så många resenärer att de kan fylla nästan 200 Boeing 747-flygplan, sova i cirka 100 000 hotellrum och delta i 95 affärshändelser som vi också ordnar. Vi har mer än 18 000 anställda i nästan 150 länder och  2016 hade vi transaktioner för 23 miljarder dollar.