Pengarna tillbaka för oanvända biljetter utan besvär!

CWT erbjuder återigen en ny, fin tjänst åt sina kunder. Med hjälp av Refund Tracking identifierar man de oanvända eller delvis oanvända flygbiljetterna som man inte sökt återbetalning för. Med hjälp av tjänsten ansöks återbetalningarna automatiskt på resenärens vägnar och samtidigt skapar man betydande inbesparingar åt ert företag.

CWT Refund Tracking tas stegvis i bruk under 2019.

De resande låter bli att ansöka om i snitt 19 % av de möjliga återbetalningarna.*

Hur fungerar tjänsten?

  • CWT följer kontinuerligt med de biljetter som bokats via de egna offline-, online- samt mobilkanalerna.
  • Om vi finner delvis eller helt oanvända biljetter som resenärens inte sökt återbetalning för, gör vi återbetalningsansökningen enligt flygbolagens regler på den resandes vägnar.
  • Återbetalningens fördelning: 70 % av återbetalningen går till ert företag och 30 % plus de i avtalet eventuellt preciserade ersättningskostnaderna går till CWT.

Om du har frågor eller vill få mer information, var god ta kontakt!

* Snittresultatet för CWT Refund Trackings pilotkunder i Frankrike år 2017.

Avainsanat: ,