Vi lyssnar på dig: Berätta om dina erfarenheter och förväntningar som deltagare på möten och events!

Tiina Muukari, som är Global Supplier Manager hos CWT Meetings & Events, håller på att lägga sista handen vid sin BBA-examen i International Business vid Haaga-Helia University of Applied Sciences. Det skulle verkligen uppskattas högt om du kunde hjälpa henne och också ge CWT Meetings & Events nyttig information om hur man kunde förbättra deltagarupplevelsen på möten och events.

För sin avhandling granskar Tiina erfarenheter och förväntningar hos deltagarna i möten och events på uppdrag av sin arbetsgivare, CWT Meetings & Events, Nordic. Förutom intervjuerna face-to-face som utgör kvalitativa data i arbetet, samlar Tiina in kvantitativa data med hjälp av ett undersökningsverktyg. Alla svar är helt anonyma.

Tack för att du kan använda lite tid (ca 3 – 5 minuter) för att svara på undersökningen; du kan också gärna dela denna artikel och länken med dina vänner och kolleger, om du så önskar. Frågorna har att göra med många olika saker före, under och efter ett event. Ladda ner undersökningen.

Så fort resultaten är färdiga kommer de viktigaste resultaten att publiceras på den här sajten i en annan artikel.

Varför gör CWT Meetings & Events den här undersökningen?

– Vårt samarbete med dem som bokar möten och events löper bra och smärtfritt. Men eftersom vi vill agera som en verkligen betrodd rådgivare i frågor som gäller möten och events åt våra kunder måste vi förstå oss bättre på deltagarna och veta vad de verkligen uppskattar i ett event. Trots allt, är det ju så att alla events arrangeras för deltagarna och det är deras åsikter som har betydelse, säger Tiina.

– Så fort vi fått fram informationen kan vi optimera vår egen serviceprocess och även erbjuda mötes- och eventsbokare mer insikt i hur man skapar en WOW-effekt för ett möte eller ett event, samtidigt som man överträffar deltagarnas förväntningar, fortsätter Tiina. På basis av resultaten kommer vi också att skapa en lättanvänd check-list för mötes- och eventsplanerare och -bokare i avsikt att göra deras jobb lättare. Detta hjälper dem att nå sina mål för mötet eller eventet och genom detta, också förbättra ROO-värdet (Return on Objectives) för eventet.

Kontakta oss när det gäller möten och evenemangen:+46 8 600 85 50, groups@carlsonwagonlit.se ,
www.cwt-meetings-events.se/

Avainsanat: , , , , , ,