Carlson Wagonlit Travel undersökning: Affärsresenärer känner sig 50% säkrare på en flygplats än på tåg- och tunnelbannestationer.

Enligt en undersökning framtagen av Carlson Wagonlit Travel, det globala travel management företaget, så känner sig globala affärsresenärer mer nervösa på en tåg- eller tunnelbanestation än på en flygplats.

Resenärer är mest oroade på tunnelbane- och tågstationer (50%), gåendes (42%), samåkningsservice (39%), bussar (39%), taxi (36%), och tåg (35%). Det här är sex av tio områden där man oroar sig mest – framför flygplatser (34%),  i ett flygplan (31%), när man äter ute (30%) eller på hotellet (27%).

“Travel managers borde fokusera sitt safety och security program på områden där resenärer oroar sig,” säger Christophe Renard, Vice President,  CWT Solutions Group, konsulter till Carlson Wagonlit Travel. “Små saker som att uppge tydliga instruktioner på hur man tar sig från flygplatsen, seriösa leverantörer, enkla tips på hur man känner igen farliga situationer – allt detta kan göra stor skillnad.”

Samåkningsservice versus taxi

När samåkningsservice [som Uber och Lyft] blir allt mer vanligt och ersätter traditionella taxiturer, gör resenärerna lite åtskillnad mellan dessa två. Resenärerna känner sig dock fortfarande marginellt säkrare i en taxi. Resenärer från Asien är de mest oroliga: 43% känner sig nervösa när de använder samåkningsservice och 39% när de åker taxi. I Nordamerika är andelen 40% respektive 39% och i Europa 34% mot 28

Kvinnliga affärsresenärer i Europa och Asien är mer benägna att känna sig nervösa för sin personliga säkerhet när de använder samåkningsservice eller taxi mot hur männen känner sig.

56% av kvinnorna från Asien känner sig väldigt eller något nervösa versus 38% av männen när vi kikar på samåkningsservice. Vad gäller taxi är andelen 48% respektive 35%. I Europa är skillnaden inte lika uttalad. Gällande samåkningsservice är andelen 38% för kvinnor och 31% för männen. Tittar man på taxi är siffrorna 36% versus 22%. I Nordamerika finns det ingen statistisk skillnad mellan könen.

Även om samåkningsservice associeras med den yngre generationen, så visar undersökningen att dessa resenärer är mer bekymrade för sin egen säkerhet. Millennials, i alla regioner, är de mest oroliga, följt av generation X och baby boomers.

I Asien är hälften av millennial resenärerna väldigt eller något bekymrade när de använder samåkningsservice , tätt följda av gen X med 44% och 35% boomers. I Nordamerika är siffrorna 47% för millennials, 42% för gen X och 29% för boomers. I Europa sjunker siffrorna till 44%, 34% respektive 21%.

Dessa skillnader kan bero på kön. Enligt forskningen, förefaller skillnaden mellan könen  bero på synsättet mellan olika generationer Detta kan bero på att ju äldre männen är, desto mer benägna är de att åka på affärsresor, men vad gäller kvinnorna är det tvärtom.  Ju yngre kvinnorna är, desto mer benägna är de att åka på affärsresor.

Avainsanat: ,